Tufer-Pilsberg-Weißbrunn

 Tufer Alm - Pilsberg Alm - Weißbrunn

Ausgangspunkt: Oberjochmaierhof oberhalb St. Gertraud
Höhenunterschied: ca. 350 m
Gehzeit: ca. 3 h